Slovo a život
roční cyklus C
Raniero Cantalamessa ; [z italského originálu ... přeložil Michal Umlauf]

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
DOBA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ
1.	NEDĚLE ADVENTNÍ .......................................7
„Bůh nadeje“
2.	NEDĚLE ADVENTNÍ .......................................13
Připravit cestu pro Pána
3.	NEDĚLE ADVENTNÍ ........................................17
Křesťan a radost
4.	NEDĚLE ADVENTNÍ ........................................22
Maria a advent: „Magnificat“
25.	PROSINEC: SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ (MŠE ZE DNE) ........27
„Ty jsi můj Syn!“
NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ: SVÁTEK SVATÉ RODINY..............31
Rodiče a děti - podnět pro křesťanskou výchovu
1.	LEDEN: SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE.................36
Matka Boží a Matka Církve
2.	NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ.................................44
,A na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení“
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ......................................48
„Zjevení pro nás“
NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ: SVÁTEK KŘTU PÁNĚ..................53
„Znovu se ponořit do vlastního křtu“
371
DOBA POSTNÍ A VELIKONOČNÍ
1.	NEDĚLE POSTNÍ...........................................63
Sekera je již přiložena ke kořenům
1.	NEDĚLE POSTNÍ (DALŠÍ HOMILIE)...........................68
Zlý duch existuje (a člověk to ví!)
2.	NEDĚLE POSTNÍ...........................................75
Naše proměnění v Krista
3.	NEDĚLE POSTNÍ...........................................81
Bůh Abrahamův, Izákův a Jakubův... a Bůh Ježíše Krista
4.	NEDĚLE POSTNÍ...........................................89
„Otče, zhřešil jsem“ - svátost smíření
5.	NEDĚLE POSTNÍ...........................................96
„Kdo je bez hříchu... “
VELKÝ PÁTEK................................................101
Nemiloval nás jenom žertem: rozjímání o utrpení
VELIKONOČNÍ NEDĚLE ........................................106
„Vzkříšeny pro nasi naději
2.	NEDĚLE VELIKONOČNÍ.....................................112
Ježíš je Pán!
3.	NEDĚLE VELIKONOČNÍ.....................................117
Petrova služba v církvi
4.	NEDĚLE VELIKONOČNÍ.....................................123
„Věřím v život budoucího věku“
5.	NEDĚLE VELIKONOČNÍ.....................................128
Nové přikázání
6.	NEDĚLE VELIKONOČNÍ.....................................133
Duch Svatý, kterého Otec sešle
372
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ ...............................138
I svět patří Kristu!
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO...............................142
Charismata a svátosti - Letnice, které pokračují
NEDĚLE PO SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO:
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE..............................148
Žít před tváří Trojice
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ ...................................154
Eucharistie - památka a pokrm pocestných
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA .......................158
(Cykly A, B, C)„Myšlenky jeho Srdce“
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ
2.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ.........................................163
„Pozvali Ježíše na svatbu“
3.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ.........................................169
„Abych přinesl chudým radostnou zvěst“
4.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ.........................................173
Proroctví a láska v církvi
5.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ....................................... 178
Pastýřský úřad v církvi
6.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ........................................ 184
Blahoslavenství: dvojí moudrost vůči sobě
7.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ.........................................190
„Nesuďte!“
8.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ.........................................195
Lidské pokrytectví a úcta
373
9.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ ......................................200
Víra, která hory přenáší
10.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ .......................................205
Kristus, Spasitel člověka
11.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ .......................................210
Vysvobození ženy
12.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ .......................................216
Historický Ježíš
13.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ .......................................223
Jediné povolání v mnoha povoláních
14.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ .......................................230
Každý křesťan nese poselství
15.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ .......................................235
Milosrdný Samaritán
16.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ .......................................240
Marta a Marie, aneb lepší úděl
17.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ .......................................244
Katecheze o modlitbě „Otče náš“
18.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ .......................................255
„Marnost nad marnost“ - bohatý blázen
19.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ .......................................260
Ježíš nás osvobozuje od strachů
20.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ .......................................267
Obnova v Duchu
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ ......................................272
Vstoupit těsnými dveřmi
22.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ .......................................277
Evangelijní pokora
374
23.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ ............................. ...... 235
Křesťanská moudrost	,
24.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ .......................................292
Radost a naděje v Božím srdci: podobenství o milosrdenství
25.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ .......................................299
Výzva ? bdělosti
26.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ ...................................... 304
Lazar a bohatý prostopášník: evangelium a sociální problematika
27.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ .........................................
„Kdybyste měli víru!“ Zamyšlení nad vírou
28.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ .........................................
? čemu jsou dobré zázraky
28.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ (DALŠÍ HOMILIE)........................319
S radostí děkovat Bohu
29.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ .......................................324
Modlitba křesťana
30.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ .......................................331
Farizeus a celník: ospravedlnění skrze víru
31.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ .......................................340
„Boží slávou je živý člověk“
31.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ (DALŠÍ HOMILIE)........................348
Zacheus aneb Který boháč bude spasen?
32.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ .......................................352
„Očekávám vzkříšení mrtvých“
33.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ .......................................359
Zákon práce a odpočinku
34.	NEDĚLE V MEZIDOBÍ: SLAVNOST KRISTA KRÁLE.................364
Boží království
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw0119362
3 CZ PrNK
5 20190206111021.2
7 ta
8 090908s2009----xr ||||e||||||000|0|cze||
15 ## $a cnb001993566
20 ## $a 978-80-7195-261-9 (brožovaná) : $c Kč 350,00
35 ## $a (OCoLC)480911531
40 ## $a ABA001 $b cze $d OLA001 $e rda
41 1# $a cze $h ita
44 ## $a xr
72 #7 $a 27-5 $x Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život $2 Konspekt $9 5
80 ## $a 27-564 $2 MRF
80 ## $a 27-282 $2 MRF
80 ## $a 272-528 $2 MRF
80 ## $a 27-563 $2 MRF
80 ## $a 27-184.3 $2 MRF
80 ## $a 27-4 $2 MRF
80 ## $a 27-277.2 $2 MRF
80 ## $a (0:82-4) $2 MRF
80 ## $a (0:82-5) $2 MRF
100 1# $a Cantalamessa, Raniero, $d 1934- $7 jn19990001318 $4 aut $e Autor
245 10 $a Slovo a život : $b roční cyklus C / $c Raniero Cantalamessa ; [z italského originálu ... přeložil Michal Umlauf]
260 ## $a Kostelní Vydří : $b Karmelitánské nakladatelství, $c 2009
300 ## $a 375 stran ; $c 21 cm
504 ## $a Obsahuje bibliografické odkazy
650 07 $a církevní rok $2 czenas
650 07 $a liturgické texty $2 czenas
650 07 $a katolická liturgie $2 czenas
650 07 $a neděle - svěcení $2 czenas
650 07 $a křesťanská víra $2 czenas
650 07 $a křesťanský život $2 czenas
650 07 $a biblické citáty $2 czenas
650 07 $a church year $2 eczenas
650 07 $a liturgical texts $2 eczenas
650 07 $a Catholic liturgy $2 eczenas
650 07 $a Sundays $2 eczenas
650 07 $a Christian faith $2 eczenas
650 07 $a Christian life $2 eczenas
650 07 $a Biblical quotations $2 eczenas
655 #7 $a úvahy $2 czenas
655 #7 $a homilie $2 czenas
655 #7 $a essays $2 eczenas
655 #7 $a homilies $2 eczenas
700 1# $a Umlauf, Michal $7 xx0078442 $4 trl $e Překladatel
765 0# $t Parola e la vita $9 Česky
856 41 $y Obsah $u http://toc.nkp.cz/NKC/200911/contents/nkc20091993566_1.pdf
901 $b 9788071952619 $f [1. vyd.] $o 20091214
910 ## $a HKE450
998 $a 001993566
1058 $a brožovaná
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link