Příběhy ze starověké Palestiny
tradice, archeologie, dějiny
Hans Bardtke ; z něm. přel. Jindřich Slabý ; doslov Miloš Bič ; mp. Vladimír Vokálek ; typografie Zbyněk Kočvar

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
PŘEDMLUVA К PRVNÍMU VYDÁNÍ.....................................11
ÚVODEM.........................................................12
SEZNAM ZKRATEK ................................................15
I. BIBLICKÉ TEXTY JAKO DĚJINNÝ PRAMEN.......................17
Starý zákon................................................17
Nový zákon.................................................20
II. ARCHEOLOGIE.............................................23
Povrchové památky..........................................24
Povrchové bádání...........................................25
Vykopávky ................................................ 27
Archeologické chronologické schéma.......................43
III. OBJEVENÉ NÁPISY JAKO MIMOBIBLICKÉ
POTVRZENÍ BIBLICKÝCH VÝPOVĚDÍ..............................44
Nápisy ze starozákonní doby................................44
Egyptské nápisy..........................................45
Nápisy z 9. století......................................48
Nápis moábského krále Méšaa..............................52
Izraelská ostraka a izraelské nápisy.....................58
Izrael v asyrských nápisech 8. a 7. století..............73
Judsko v zrcadle asyrských a novobabylónských nápisů .... 78
Doba exilní a poexilní...................................91
Nápisy z novozákonní doby..................................95
IV. NÁLEZY RUKOPISŮ BIBLICKÝCH TEXTŮ........................101
Nálezy starozákonních textů ..............................101
Nálezy novozákonních textů ...............................108
V. PALESTINA V PŘEDIZRAELSKÉ DOBĚ...........................113
Prehistoričtí obyvatelé Palestiny.........................113
Doba bronzová v Palestině ................................122
Kenaanské město Ugarit....................................126
VI. DOBA IZRAELSKÝCH PRAOTCŮ.....................................131
Ur a Cháran..................................................133
Šekem a Bét-el...............................................133
Háj Mamre....................................................135
Chebrón......................................................137
Sodoma a Gomora .............................................143
Beer-šeba, Gerar, Kádeš......................................144
Machanajim...................................................145
Dótan........................................................147
VII. DOBA IZRAELSKÉHO PŘÍCHODU DO PALESTINY .... 150
Arad ........................................................151
Jericho......................................................157
Chasór.......................................................160
Gibeón.......................................................167
Bét-el.......................................................173
VIII. PELIŠTEJCI V PALESTINĚ..................................... 176
Ašdód .......................................................178
Aškalón......................................................182
Lajiš/Dan....................................................184
IX. KRÁLOVSKÁ MĚSTA V PALESTINĚ..................................190
Šekem........................................................190
Gibea Saulova................................................192
Jeruzalém....................................................196
Sijónský pahorek ...........................................197
Chrám .......................................................207
Bethesda ..................................................,.210
Golgota .....................................................213
Ježíšův hrob ................................................217
Betlém.......................................................218
Nazaret .....................................................219
Tirsa .......................................................220
Samaří.......................................................224
X. PEVNOSTNÍ MĚSTA..............................................228
Megido.......................................................229
Esjón-geber..................................................232
Bét-súr........................................................гі'
Lakíš a Azeka..................................................238
XI. CHRÁMOVÁ PROVINCIE JUDA V PERSKÉ DOBĚ 239
XII. MÍSTA NOVOZÁKONNÍCH PŘÍBĚHŮ...................................243
Kafarnaum .....................................................243
Cesarea........................................................244
Athény.........................................................247
Antiochie .....................................................249
Efez...........................................................250
Sardy..........................................................252
Filipy........................................................ 252
Tesalonika.....................................................253
Korint.........................................................253
Řím............................................................254
ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY.............................................256
DOSLOV К ČESKÉMU VYDÁNÍ........................................259
Chronologický přehled izraelsko-judských dějin.................266
Seznam literatury..............................................274
Vysvětlivky к obrazové příloze.................................283
Seznam vyobrazení v textu......................................289
Jmenný rejstřík................................................290
Badatelé..................................................... 295
Historické osobnosti ..........................................295
Zeměpisný rejstřík.............................................297
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw0124084
3 CZ PrNK
5 20171010111917.9
7 tu
8 900316s1990----xr ||||||||||u0|1|||cze||
15 ## $a cnb000051309
20 ## $a 80-7021-026-5 (váz.) : $c 35 Kčs
35 ## $a (OCoLC)39411418
41 1# $a cze $h ger
80 ## $a 22
80 ## $a 904
80 ## $a 932/939
100 1# $a Bardtke, Hans, $d 1906-1975 $7 skuk0001535 $4 aut
245 10 $a Příběhy ze starověké Palestiny : $b tradice, archeologie, dějiny / $c Hans Bardtke ; z něm. přel. Jindřich Slabý ; doslov Miloš Bič ; mp. Vladimír Vokálek ; typografie Zbyněk Kočvar
250 ## $a 2. vyd.
260 ## $a Praha : $b Vyšehrad, $c 1990 $f (Mír 3)
300 ## $a 300 s. : $b mp., pl., [48] s. fot. ; $c 21 cm
561 ## $a Dar Dr. Janský HK
700 1# $a Slabý, Jindřich $7 jn20010309483 $4 trl
700 1# $a Vokálek, Vladimír $7 jx20071107037 $4 ill
700 1# $a Bič, Miloš, $d 1910-2004 $7 jk01012008 $4 aui
765 0# $t Bibel, Spaten und Geschichte $9 Česky
901 $o 19981103
964 $a Blízký Východ - dějiny - r. 2000 př. n. l. - ol. 2. n. l. - nálezy archeologické
964 $a Palestina - dějiny - r. 2000 př. n. l. - ol. 2. n. l. - nálezy archeologické
964 $a bible - prameny dějinné - zkoumání historicko-kritické - nálezy archeologické
998 $a 000051309
910 $a HKE450
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link